Sponsorlu Baglantilar

Sponsorlu Baglantilar

Bu Yazıda Neler Var

 • 1. Kahverengi Orman Toprakları
 • 2. Kızıl Kahverengi Podzolojik Topraklar
 • 3. Kızıl Renkli Akdeniz Terra-Rossa Toprakları
 • Bağlantılı Yazılar

  En Son Eklenenler

  06 | ordövr ordövr
  09 | monogami monogami
  10 | intihar intihar

  Zonal Topraklar
  Zonal toprak tipleri ülkemizde en geniş bir yayılma alanına sahiptir. Anadolu yarımadasının
  kuzey, batı ve güneyinde diğer bir değişle Karadeniz, Ege, Akdeniz coğrafi
  bölgelerimizde oldukça belirgin bir şekilde karşımıza çıkarlar. Bu topraklar fazla
  yıkanmış suda eriyen kimyasal maddesi az, yer yer silisli potzalleşmiş yer yerde
  demir oksit ve aliminyum oksit bileşiklerinin fazla olduğu lateritik asit karakterlidir.
  Bu toprakların bir kısmı daha nemli olan kuzeydoğu ve güneybatı bölgelerimizde
  değişik özellikler gösterecek şekilde (Pedalfer) görülürken bir kısmıda az asit fakat
  kuvvetli alkalin şekilde (Podzol) yağışların daha az olduğu batı ve güney kesimlerde
  dikkati çekerler.

  Zonal topraklar ülkemizde kahverengi orman topraklar, kızıl kahverengi potzolik
  topraklar ve kızıl renkli Akdeniz "Terra Rossa" toprak tiplerinden oluşurlar.

  1. Kahverengi Orman Toprakları


  Karadeniz bölgemizde, Trakya kuzey batısında Istrancalarda, İç Batı Anadolu eşiği
  üzerindeki dağlık yüksek alanlarda Güneydoğu Toroslar üzerinde dikkati çeken bu
  tip topraklar ormanlık alanlarda görülürler. Koyu renkli olup organik madde bakımından
  zengin olan bu topraklar asit reaksiyon gösterirler.

  2. Kızıl Kahverengi Podzolojik Topraklar


  Bu tip genelde orman örtüsü ile kaplı dağların yüksek kısımlarında karşımıza çıkar.
  Doğu Karadeniz dağlarında, Bolu dağlarının Aladağlar ile Alaçam dağlarında nemli
  soğuk ortamlarda sarıçam, ladin ve kayın ormanları altında yaygınlık gösterirler.
  Kuvvetli asit karakterli olan bu topraklar yıkanmış olduğundan besin maddeleri
  yönünden fakirdir.

  3. Kızıl Renkli Akdeniz Terra-Rossa Toprakları


  Kalker, marn, kil ve serpantinlerden oluşan kayaçlar üzerinde ve genelde güney
  Marmara bölümü, Ege, Akdeniz bölgelerinde yayılma gösteren Terra-Rossa Toprakları
  kil ve demiroksitler bakımından zengin topraklardır. Kayalık kalker arazi
  üzerinde yer yer dikkati çeken uvala ile polye tabanlarında görülen bu toprakların
  genelde Toros dağlarının 1000 m.'in üzerinde olan kesimlerinde organik maddelerin
  fazla yer tutması nedeniyle renkler çok daha koyu kırmızıdır. Bu topraklar yer
  yer verimli ziraat topraklarını meydana getirirler.

  Ülkemizde yaygın olan bu zonal toprak tipleri dışında ayrıca daha küçük alanlarda
  dikkati çeken zonal topraklar ile de karşılaşılır. Bunlar İç Anadolu ve Güneydoğu
  Anadolu bölgelerimizde dikkati çekerler. Bunların başlıcaları; Kireçsiz kahverengi
  topraklar, kırmızımsı kahverengi topraklar, çernozyom, sierozem, kahverengi step
  toprakları ve kestane renkli kırmızımsı topraklardır. Bu tip toprakların görüldükleri
  alanlarda yağışlar 300-600 mm. arasındadır. Bu topraklar organik madde bakımından
  fakirdir. Bu topraklar alkalen karakterli olup; renkleri koyu kahve ile sarımsı
  kahverengi arasındadır. Genelde kuru tarımın yoğun olarak yapıldığı ve toprakların
  Erzurum-Kars yaylalar sahasında derinlikleri 1m.'yi bulan ve alt horizonlarında
  yoğun kireç birikimi olanlar, çernozyumlar ise üzerinde boyları 1 m'yi geçen otlar
  ile hayvancılık ekonomisinin geliştiği alanlar olarak karşımıza çıkar.